Ile można dorobić na rencie

0
2332
ile można dorobić na rencie

Wiele osób w naszym kraju ze względu na zły stan zdrowia nie jest w stanie pracować na pełnym etacie. Osoby takie zazwyczaj starają się o rentę chorobową, która to w wielu przypadkach jest bardzo niska i w związku z tym nie wystarcza na właściwe zaspakajanie najważniejszych potrzeb życiowych. Takie właśnie osoby bardzo często zastanawiają się, ile można dorobić na rencie?

Renta rodzinna, a praca to istotne zagadnienie, które interesuje mnóstwo osób utrzymujących się z tego typu świadczenia. Ze względu na niską rentę wiele osób często zastanawia się czy może sobie dorobić. Otóż zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami każdy rencista może dorobić sobie określoną kwotę pieniędzy.

Czy można dorobić do renty w 2020?

Każdy rencista niezależnie od tego czy otrzymuje rentę z powodu całkowitej czy też częściowej niezdolności do pracy może dorobić sobie określoną sumę pieniędzy, pod warunkiem, że pracodawca stworzy dla niego specjalnie wyposażone stanowisko pracy. Zatem ile można dorobić do renty w 2020 roku?
Zasady te są bardzo podobne do tych, które obowiązują w przypadku otrzymywania świadczeń emerytalnych. Jak powszechnie wiadomo w naszym kraju obecnie powszechny wiek emerytalny wynosi dla kobiet sześćdziesiąt lat, natomiast w przypadku mężczyzn sześćdziesiąt pięć lat.

Ile można dorobić do renty chorobowej?

kalkulator

Jeśli rencista podejmuje pracę na podstawie umowy niepodlegającej obowiązkowi odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne, a więc w oparciu o umowę o dzieło nie obowiązują jakiekolwiek limity zarobkowania.

Natomiast w przypadku rencistów zatrudniających się na podstawie umowy o pracę czy też umowy zlecenie przyjmuje się, że górnym limitem zarobków jest poziom siedemdziesięciu procent przeciętnego wynagrodzenia w kraju obowiązującego w poprzednim kwartale, który to jest zawsze ogłaszany w specjalnym komunikacie przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W sytuacji gdy rencista przekroczy obowiązujący pułap, wówczas renta ulegnie zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, niemniej nie więcej niż wynosi kwota maksymalnego zmniejszenia dla danego świadczenia. Wysokość maksymalnego zmniejszenia renty to najwyżej około 500 złotych. Z kolei w przypadku przekroczenia poziomu obowiązującego limitu o 130 procent przeciętnej płacy obowiązującej w naszym kraju Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma pełne prawo do tego, aby zawiesić dotychczas pobieraną rentę.

Ile można dorobić do renty rodzinnej?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja, która oprócz rent związanych z czasową lub całkowitą niezdolnością do pracy wypłaca także renty rodzinne. Zatem ile może dorobić rencista, pobierający rentę rodzinną? Otóż taka osoba może dorobić tyle samo co osoba pobierająca rentę chorobową, a więc do siedemdziesiąt procent wysokości średniego wynagrodzenia w kraju bez ryzyka utraty części świadczenia oraz do stu trzydziestu procent średniej płacy, jeśli rencista chce uniknąć zawieszenia renty.

dorobić na rencie

Niezwykle ważne jest, aby pamiętać o tym, że w sytuacji, kiedy to renta rodzinna przysługuje kilku osobom w rodzinie, dochód konkretnej osoby nie wpływa na poziom świadczeń rentowych pozostałych członków rodziny pobierających również to świadczenie.

Ze względu na dość skomplikowany proces ustalania limitu dotyczącego dorabiania do poszczególnych świadczeń rentowych, ich wysokość jest podawany z lekkim opóźnieniem. Od pierwszego marca każdego roku obowiązują limity, od których to zależy ile można dorobić do każdej renty, zarówno chorobowej jak i rodzinnej, która to została ustalona na podstawie średniej płacy w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Nowe, obowiązujące przez trzy miesiące limity dla rencistów są podawane zawsze z początkiem marca, czerwca, września oraz grudnia. I tak na przykład zgodnie z komunikatem ogłoszonym przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 września 2019 zmniejszenie świadczenia miało miejsce jeśli rencista zarobił więcej niż – 3387,50 zł, natomiast renta była zawieszana w całości jeśli osoba uprawniona do pobierania renty zarobiła więcej niż 6291,10 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here