Ile zarabia technik farmacji

0
3652
lekarstwa

Od lat utarło się, że kiedy idziemy do apteki zrealizować receptę to obsługuje nas pan lub pani magister. To wyobrażenie zakorzeniło się w nas tak bardzo, że mało kto dziś dostrzega, że sprzedający w aptekach farmaceuci nie zawsze mają wykształcenie wyższe i równie często możemy trafić na technika farmacji, który posiada uprawnienia związane z możliwością sprzedaży leków oraz wykonywania niektórych receptur.

Technik farmacji to bowiem tytuł zawodowy związany z medycyną, ale nieco niższego „kalibru” niż magister farmacji. Uzyskuje się go łatwiej, bo do jego zdobycia nie jest konieczne uzyskanie wyższego wykształcenia, a jedynie zakończenie policealnej edukacji w tej dziedzinie oraz odbycie stażu.

W kierunku technika farmaceutycznego kształcą liczne szkoły policealne i żeby się do nich dostać wymagane jest posiadanie matury i przejście procedury kwalifikacyjnej. Edukacja trwa przez dwa lata i po jej zakończeniu konieczne będzie jeszcze odbycie stażu, również przynajmniej dwuletniego, w ogólnodostępnej aptece. Potem na adepta tego zawodu czeka jeszcze dość trudny egzamin państwowy, jednak po jego zdaniu kariera czeka już otworem.
Jak już wyżej napisano, technik farmacji niewiele różniący się od magistra farmaceutycznego. Praca polega na wydawaniu leków klientom apteki, oraz wykonywaniu tych recepturowych jednak w tym przypadku musi się to koniecznie odbywać pod kontrolą magistra.

ile zarabia technik farmacji

Zawód technika farmacji ma również pewne ograniczenia związane ze sprzedażą leków określonej kategorii. Technik nie może zatem wydawać leków „bardzo silnych” (zgodnie z wykazem produktów leczniczych), substancji odurzających oraz niektórych substancji psychotropowych.

Jest to obostrzenie mające na celu ograniczenie dostępu do niektórych, silnie działających substancji osobom niepowołanym. Ponadto technik jako osoba bez wyższego wykształcenia w dziedzinie farmacji może nie posiadać odpowiedniej wiedzy dotyczącej danej grupy leków, przez co może dojść do sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu pacjenta.
W każdym razie posiada on uprawnienia do wykonywania właściwie większości prac związanych z obsługą klientów aptecznych.

Jeśli chodzi o zarobki to to ile zarabia technik farmacji zależy od kilku czynników

Przede wszystkim wpływ na jego pensję ma to czy jest już pełnoprawnym technikiem czy dopiero odbywa obowiązkowy staż w aptece. Oczywistym jest, że stażyści zarabiają sporo mniej niż wykwalifikowany technik i najczęściej jego zarobki oscylują w okolicach najniższego wynagrodzenia w gospodarce. Zdarzają się jednak apteki gdzie pobory mogą być zdecydowanie wyższe, jednak nie jest to regułą.
Dopiero po pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego, który daje adeptowi tej dziedziny prawo do posługiwania się tytułem zawodowym technika farmacji, zarobki zaczynają kształtować się sporo wyżej.

technik farmacji

Co prawda rozstrzał pensji techników na terenie Polski jest dość duży i wiele zależy od tego w jakiej miejscowości wykonywana jest praca, ale statystyki wskazują, że średnie zarobki w tym zawodzie oscylują w okolicach 4000 zł brutto.
Nie jest to kwota porywająca, ale należy sobie zdawać sprawę, że technik to nie jest pełnoprawny farmaceuta i nie posiada wiedzy na poziomie magistra farmacji, zatem i jego wynagrodzenie powinno być stosunkowo niższe. Istnieje oczywiście możliwość dorobienia sobie poprzez nadgodziny, których jest w branży dość sporo.

Naturalnie wraz ze wzrostem doświadczenia zawodowego rośnie również i wynagrodzenie technika farmacji. Najlepiej sytuacja kształtuje się oczywiście w dużych miastach, a już najwyższych zarobków można oczekiwać zatrudniając się w Warszawie.
Technik farmacji jest zatem zawodem bardzo zbliżonym do magistra farmacji. Główna aktywność w tym zawodzie polega na wydawaniu leków gotowych, za wyjątkiem tych określonych przepisami prawa, oraz przygotowywaniu leków recepturowych pod kontrolą magistra. Zarobki nie są raczej najwyższe, ale jednak duże zapotrzebowanie na techników farmaceutycznych pozwala na uzyskanie stabilnej i w miarę dobrze wynagradzanej posady.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here